Łamiemy bariery

Change4Good Sp. z o.o. realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem  „Łamiemy bariery”.

Cel zadania:

Zwiększenie do 15.12.2023 r. aktywności zawodowej odbiorców zadania i reintegracja społeczna min. 50% odbiorców zadania poprzez kompleksowe wsparcie realizowane w oparciu o zindywidualizowany plan drogi życiowej i zawodowej przygotowany na podstawie indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników. Celem szczegółowym jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Co oferujemy?
– przygotowanie Kompleksowej diagnozy potrzeb i potencjałów UP oraz przygotowanie Indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej (spotkanie z doradcą zawodowym, 2 godz./os.)
– indywidualne pośrednictwo pracy (10 godz./os.)

Kiedy?
01.08.2023 r. – 15.12.2023 r.

Gdzie?
Zadanie realizowane na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego: m. Płock, powiat płocki, powiat gostyniński.

Dla kogo?
Wsparcie skierowane do 20 osób w wieku 18-60 (kobiety) lub 18-65 (mężczyźni) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na ich status na rynku pracy (bezrobotni, bierni zawodowo, pracujący).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO WYCZERPANIA MIEJSC.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.
Change4Good sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e-mail: a.grzesiak@change4good.pl
tel: 662 598 232

Całkowita wartość zadania: 46 740,00 zł
Dofinansowanie: 46 740,00 zł

„Zadanie publiczne pn. „Łamiemy bariery” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Do pobrania:

​Zapytania cenowe