Change4good

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Trwa nabór uczestników do projektu „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” (dalej: Projekt) w ramach konkursu „Działamy razem” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 30 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i realizacji wynikających z niego działań. Projekt skierowany […]