Change4good

Łamiemy bariery

Change4Good Sp. z o.o. realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem  „Łamiemy bariery”. Cel zadania: Zwiększenie do 15.12.2023 r. aktywności zawodowej odbiorców zadania i reintegracja społeczna min. 50% odbiorców zadania poprzez kompleksowe wsparcie realizowane w oparciu o zindywidualizowany plan drogi życiowej i zawodowej przygotowany na […]